آب نسل سوم قهوه (Third Wave Water)

45000 تومان

با فراگیر شدن موج نسل سوم قهوه ,بسیاری از برند ها و شرکت ها پا در راه تولید ابزار ها و محصولات مختلف در این زمینه گذاشته اند. ابزار هایی برای آزمودن دقت و دما و بهبود فرایند دم آوری , اما شاید یکی از جالبترین محصولات در این زمینه” آب نسل موج سوم ” قهوه می باشد که توسط شرکتی با همین نام (Thirdwavewater) ارائه می شود .